Tillförlitliga, robusta och forskningsbaserade psykometriska tester

Linden-IT Sverige erbjuder arbetspsykologiska tester baserat på vetenskap i samarbete med Aon.I samarbete med Aon har vi valt att ansluta oss till deras utbud av tester. Aons innovativa tester för rekrytering och urval ger er som företag en pålitlig grund för ert beslutsfattande i rekryteringsprocesser. Alla tester har en soild forskningsgrund och är både tidseffektiva och användarvänliga för kandidat. Vårt Talent Acquisition team är certifierade inom Aon’s testverktyg och kan snabbt hjälpa er att komma igång med era tester. Utbudet av tester är stort och vi arbetar främst med personlighetstester, begåvningstester och second opinions för att kvalitéttsäkra våra kunders rekryteringsprocesser.Personlighetstester

Försäkra er om att ni anställer personer med rätt beteenden för att nå framgång.


Begåvningstester

Korta, vailda och reliabla tester som mäter specifika och relevanta färdigheter för arbetet.


Second opinons 

Önskar du en second opinion på dina slutkandidater? Vi hjälper dig att hitta rätt kandidat.

Arbetspsykologiska tester kan hjälpa er med att

Fånga relevanta personlighetsdrag

Människor anställs för sina färdigheter och misslyckas på grund av sin personlighet. Detta vanliga misstag kan undvikas med hjälp av personlighetstester. Alla personlighetstester är adaptiva, korta, säkra mot fusk och har hög validitet.

Personlighetstester kan användas tidigt i urvalsprocessen för att sålla ut olämpliga kandidater. Vid användning i rekryteringens slutskede finns detaljerade rapporter och intervjuguider för att ni ska kunna undersöka riskområden och bekräfta era beslut.

Bedöma begåvning med innovativa, korta och valida tester

Mångårig forskning har visat att begåvningstester har en väldigt stark förmåga att förutsäga framgång på arbetet. Inget annat urvalsverktyg adderar lika mycket värde vid beslutsfattandet.

De begåvningstester vi använder oss utav är framtagna för att på bästa sätt använda webbteknik på ett tillförlitligt och decentraliserat sätt. Särskilt lämpade är de för effektiv identifiering av potential i samband med volymrekrytering. Vi erbjuder kognitiva tester för ett brett urval av målgrupper.

Kvalitétssäkra din rekryteringsprocess

Rekrytering är avgörande för att skapa välmående organisationer, därför är det viktigt att alltid kvalitétssäkra sina rekryteringar. Att anställa rätt person är en nyckelfaktor för produktivitet och företagets utveckling. Tidigare baserades rekryteringsbeslut ofta på subjektiva bedömningar och magkänsla.

Evidensbaserad rekrytering representerar ett skifte genom att använda vetenskapligt säkerställda metoder, inklusive objektiva data och testresultat, för att välja kandidater som har högst sannolikhet att lyckas inom organisationen och rollen. Denna metod ökar möjligheterna till träffsäkra och långsiktiga anställningar. Tillsammans med Linden-IT, kan vi hjälpa dig att nå framgångsrika resultat med dina rekryteringar.

Kontakta oss idag för hjälp vidare

Behöver du hjälp med din rekryteringsprocess?

Har du själv ingen egen personal som är certifierad inom testverktyg? Då finns vi här som en hjälpande hand. Processen är enkel att komma igång med, vi börjar alltid med ett uppstartsmöte för att diskutera vilken kompetens ni är ute efter. Vi landar i en kravprofil och bygger tester utifrån era önskemål och sköter all administration kring testerna. Vi återkopplar och ger feedback till kandidater och ger även feedbackrapporter för rekryterande chefer.


Filip Radic, Business Manager.
Ta kontakt på filip@linden-it.se eller 0724550126 📞

Nyheter

Utvalda

Contact

Kontakta oss idag

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.