Skaffa dessa certifieringar för att framgångsrikt starta din IT-karriär 2024!

Publicerad 23-02-2024

Är du i början av din karriär inom IT-helpdesk? IT-certifieringar är ett bra sätt att utveckla viktiga färdigheter. IT-helpdesken blir allt mer digitaliserad och det kräver också ny kunskap. Under 2024 finns det ett antal certifieringar som kan vara mycket värdefulla för att kickstarta din karriär!

ITIL4

ITIL4 (Information Technology Infrastructure Library) är ett ramverk för hantering av IT-tjänster som ger bästa praxis och vägledning för att effektivt utforma, leverera och förbättra IT-tjänster. Varför ska du välja den här certifieringen? Här är några exempel:

  • ITIL-ramverket innehåller detaljerade processer för att hantera incidenter. Supportagenter kan tillämpa dessa metodtips för att minska svarstiden och förbättra effektiviteten i incidentlösningen.
  • Ramverket betonar vikten av att förstå kundernas behov och förväntningar. Helpdesk-agenter kan använda detta tillvägagångssätt för att ge kundcentrerad support och öka slutanvändarnöjdheten.

Grunderna i Microsoft Azure (AZ-900)

AZ-900 är en certifiering på ingångsnivå, som är avsedd för personer med liten eller ingen erfarenhet av cloud computing. Denna certifiering fokuserar på att ge grundläggande kunskaper om molnkoncept och de tjänster som erbjuds av Microsoft Azure. Även om det inte är specifikt utformat för helpdesk-agenter, är det mycket värdefullt av flera skäl:

  • AZ-900-certifieringen ger en utmärkt grund för att förstå viktiga molnkoncept, såsom Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) och Software as a Service (SaaS). Denna förståelse är av stor vikt då många organisationer idag flyttar sin IT-infrastruktur till molnet.
  • Med en förståelse för molnkoncept kan helpdesk-agenter bättre stödja slutanvändare som arbetar med molnbaserade applikationer eller tjänster. De kan mer effektivt diagnostisera och lösa problem som är associerade med Azure-distributioner.

Grunderna i säkerhet, efterlevnad och identitet (SC-900)

Vår helpdesk-forskning har visat att det finns en växande efterfrågan på säkerhet. Denna certifiering är därför mycket viktig för helpdesk-personal. Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals (SC-900)-certifieringen fokuserar på att ge grundläggande kunskaper om säkerhet, efterlevnad och identitetshantering i Microsoft Azure. Varför ska du annars välja denna certifiering:

  • SC-900-certifieringen ger en grundläggande förståelse för viktiga säkerhetskoncept, såsom hotmodellering, säkerhetspolicyer och grunderna för cybersäkerhet. Detta gör det möjligt för supportagenter att bättre förstå och kommunicera säkerhetsrelaterade problem.
  • Att förstå identitets- och åtkomsthantering, inklusive hur du använder Azure Active Directory, är viktigt för supportpersonalen. Detta gör det möjligt för dem att ge effektivt stöd för användarhantering och åtkomstkontroll.

Ännu ett tips från oss!

Det är också bra att lära sig vissa mjuka färdigheter, eftersom vi ser att dessa också blir allt viktigare inom IT. Här kan du tänka på att lära dig effektiva kommunikationstekniker och lyssningsförmåga. Detta gör att du kan kommunicera tydligt med lagkamrater och kunder.

Vill du börja din IT-karriär? Hör av dig till oss!

Nyheter

Utvalda

Contact

Kontakta oss idag

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.