Så lyckas du med din pre- och onboarding

Publicerad 03-03-2024

En bra onboarding är utan tvekan en långsiktig investering för både verksamheten och era medarbetare. En väletablerad onboardingprocess skapar möjigheter för er att på ett tryggt och effektivt sätt välkomna och skapa relation med era nya medarbetare. Relationsbyggandet kan faktiskt börja redan innan era nya medarbetare börjat hos er. Hur väl ni lyckas med er onboarding, har det en direkt koppling till lojalitet, välmående och prestation.

Hur kommer det sig att intresset kring en bra onboardingprocess ökat senaste åren och idag är många företags fokusområden? Intresset har ökat då företag ser de långsiktiga fördelarna med att ha en bra onboardingprocess. Genom att ha en bra onboardingprocess får du mer engagerade och lojala medarbetare. Allt börjar redan när en ny medarbetare skrivit på anställningskontraktet. Det är nämligen nu ni har alla möjligheter att lägga grunden för en långsiktig relation genom att potionera ut information på ett lättillgängligt sätt, den här delen av processen kallas Preboarding.

Preboarding 

En Preboarding möjliggör att er onboarding blir mer luftig, vilket skapar utrymme att prata om saker om skapar värde för medarbetaren. Det kan exempelvis handla om mål, förväntningar och värderingar. Om medarbetaren får utrymme att prata om saker som är viktiga kan det i sin tur leda till att medarbetaren trivs och kommer igång snabbare på arbetet. Här kommer tre tips för att förbättra er preboarding.

  1. Gör ert välkomande personligt för att tidigt skapa en känsla av tillhörighet och engagemang. Fundera gärna på vad ni vill att medarbetaren ska känna och även kunna berätta för sin omgivning.
  2. Utgå inte från vad ni vill att medarbetaren ska veta, utan tänk också vad en ny medarbetare faktiskt funderar över.
  3. Få er nya medarbetare att känna sig sedd och bekräftad.

Onboarding

Företag kan ha en övergripande onboardingplan, checklista eller en tanke om hur onboardingen ska genomföras på företaget. Detta kan dock skilja sig och i verkligheten kan annat komma mellan och onboadringen prioriteras ned. Vissa medarbetare får en bra onboarding och andra inte. Här kommer tre tips för att förbättra er onboarding.

 1. Se till att ha samma start för alla, oavsett roll. Designa ett onboardingprogram som säkerställer att alla får lika goda möjligheter från början. Bygg en bas som passar alla nya medarbetare på företaget så alla får en likvärdig onboarding. Därefter finns det utrymme för att göra justeringar för specifika roller.
 2. Säkerställ att onboardingprogrammet ägs av ett specifikt team eller en extern partner och inte den enskilda chefen.
 3. Se till att alla praktiska arbetsverktyg är på plats och att alla accesser till system är igång så medarbetaren kan få en enkel start.

Involvera chefer mer

Chefer vill vara engagerade ledare vid medarbetares introduktion, men andra arbetsuppgifter och deadlines kan leda till att de prioriterar mer akuta eller affärskritiska ärenden än onboarding. Här kommer fyra tips som kan underlätta för chefer vid en onboadringprocess.

 1. Utforma och strukturera stöd som hjälper och påminner chefen om vad, när och hur hen förväntas göra något. Ett sätt för chefer att bättre förstå sin roll vid en onboarding är att låta dem genomföra ett introduktionsprogram för onboarding.
 2. Underlätta chefens roll genom att tillämpa faddrar eller mentorer under onboardingen. Det kan skapa trygghet och nya medarbetare får möjlighet att bekanta sig med nyckelpersoner och kollegor inom företaget.
 3. Implementera en automatisk påminnelse rutin för chefer angående förväntade åtgärder före och under medarbetarens start. Ge cheferna rätt information vid rätt tidpunkt.

Feedback, mäta resultat och förbättra

Övriga punkter som kan vara bra att ha med i beakting under onboardingprocessen är feedback, mäta resultat och ge utrymme till förbättring.

 1. Möjliggör för nya medarbetare att ge feedback till varandra genom att bjuda in dem till samma program där de kan diskutera varandras reflektioner och tankar.
 2. Mät och utvärdera ert onboadringprogram. Hur mycket blir genomfört? Tänk på att en onboarding ska vara luftig och det ska finnas utrymme för reflektion.
 3. Utvärdera, förbättra! Investera tid och resurser för att upptäcka eventuella luckor i onboardingprogrammet och åtgärda!

Vill du lära dig mer om onboarding? Kontakta vår Talent & HR Manager!

Emma Idman, Talent & HR Manager
emma@linden-it.se
072 455 01 25

Nyheter

Utvalda

Contact

Kontakta oss idag

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.