Så bygger du ett starkt Employer Brand

Publicerad 29-06-2023

Så bygger du ett starkt Employer Brand

Vikten av att ha ett starkt employer brand, också kallat arbetsgivarvarumärke har blivit allt viktigare under de senaste decennierna. Arbetsgivarvarumärket är ett sätt för företag att sticka ut på marknaden och kan skapa större möjligheter att attrahera nya medarbetare och bevara kompetens på företaget. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad ett employer brand är, varför det behövs och framför allt hur du gör för att stärka ditt arbetsgivarvarumärke.

Vad är ett employer brand?

En organisations arbetsgivarvarumärke är dess rykte och anseende som arbetsgivare och det återspeglar vad potentiella, tidigare och nuvarande anställda tycker om företaget som en arbetsplats. Det handlar inte bara om de konkreta förmånerna och lönen som företaget erbjuder sina medarbetare, utan också om de mjuka värdena såsom företagskultur, arbetssätt och hantering av rekryteringsprocesser. Alla dessa faktorer påverkar bilden av företaget som arbetsgivare.

Ett arbetsgivarvarumärke finns oavsett om man aktivt arbetar med det eller inte. Att ägna sig åt employer branding innebär att man försöker stärka arbetsgivarvarumärket för att locka rätt personer till att arbeta på företaget och även för att behålla dem. Målet bör vara att framstå som den bästa arbetsgivaren bland många på en konkurrenskraftig arbetsmarknad. I grund och botten handlar employer branding om att attrahera och behålla kompetent personal.

Varför är employer branding viktigt?

Det är av stor betydelse att både den interna och externa bilden av företaget som arbetsgivare arbetas aktivt med. Hur omgivningen uppfattar företaget och hur det är att arbeta där har en direkt inverkan på förmågan att attrahera rätt personer till organisationen.

Dagens konkurrensutsatta kandidatmarknad och de nya krav som detta ställer på företag när det gäller att attrahera, behålla och utveckla kompetens. Arbetsgivare kan inte längre räkna med att ha friheten att välja bland ett överflöd av kandidater. Det är nödvändigt att sticka ut på marknaden för att attrahera den rätta kompetensen. Genom att bygga upp ett starkt employer brand ökar man chanserna att effektivisera rekryteringsprocessen, eftersom kandidaterna själva söker sig till organisationen.

Genom att aktivt arbeta med både den interna och externa bilden av företaget som arbetsgivare kan man skapa en positiv uppfattning hos potentiella kandidater. Det handlar om att kommunicera företagets unika fördelar och kultur, samt erbjuda en attraktiv arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter. Genom att göra detta kan man differentiera sig från konkurrenterna och attrahera de bästa talangerna som matchar organisationens behov.

Sammanfattningsvis är det viktigt att arbeta aktivt med både den interna och externa bilden av företaget som arbetsgivare för att attrahera och behålla rätt kompetens. Genom att bygga upp ett starkt employer brand kan man effektivisera rekryteringsprocessen och öka chanserna att locka till sig de bästa kandidaterna.

Hur bygger man ett starkt employer brand?

Att skapa ett starkt employer brand är inte något som kan göras snabbt och enkelt, utan det är snarare en tidskrävande process som kräver stort engagemang från både företagsledningen och medarbetare. Precis som med många andra saker krävs det en tydlig strategi och en kontinuerlig analys och uppföljning av resultat. Det är viktigt att förstå att vad som anses vara attraktivt hos en arbetsgivare kan variera mellan olika branscher. Trots det finns det några generella aspekter som är extra viktiga att ha i åtanke när du bygger upp ditt arbetsgivarvarumärke.

Ett smart första steg kan vara att dra nytta av de resurser som redan finns inom företaget – de anställda. Genom att låta de som redan arbetar på företaget berätta om arbetsplatsen kan en äkta och trovärdig positiv bild förmedlas. Med detta i åtanke är det självklart viktigt att alla på företaget faktiskt trivs och tycker om sin arbetsplats. Det är värt att investera i de anställdas välmående och att lyssna på deras behov. Genom att arbeta med kompetensutveckling och regelbundna individuella utvecklingssamtal kan man skapa en positiv och givande arbetsmiljö.

Avslutningsvis skapas ett starkt arbetsgivarvarumärke genom kontinuerlig, enhetlig och tydlig kommunikation, som också är i linje med företagets värderingar, budskap och löften. Det handlar till stor del om att skapa positiva associationer och upplevelser mellan företaget och dess kandidater. Detta uppnås när relationen till den kompetens man vill attrahera till organisationen alltid bygger på en tydlig referenspunkt. Utgå från vad ditt företag kan erbjuda och varför det är fördelaktigt att arbeta just hos er, och dela med er av både konkreta och mjuka värden. Ett framgångsrikt arbetsgivarvarumärke kommer från att framstå som en attraktiv arbetsgivare och faktiskt vara det!

Ett ständigt pågående arbete

Sammanfattningsvis är arbetet med att bygga upp ett starkt employer brand en pågående process som inte avslutas efter en rekrytering eller lansering av en karriärsida. Det handlar om att vårda och utveckla den befintliga kompetensen genom att erbjuda givande arbetsvillkor, utbildningsmöjligheter och en positiv företagskultur. Genom att kontinuerligt arbeta med employer branding kan man behålla talanger och stärka företagets position som en attraktiv arbetsgivare på lång sikt.

Lycka till med skapandet av ditt employer brand! Vill du prata mer om ämnet, kontakta vår Talent & HR Manager Emma🧡

Nyheter

Utvalda

Contact

Kontakta oss idag

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.