On-premise, hybrid eller moln?

Publicerad 23-04-2024

Fler och fler företag flyttar sina applikationer och data till molnet. Är detta en modefluga eller ger det faktiskt fördelar? Varför och när ska du migrera till molnet? Finns det också en mellanlösning? I den här artikeln förklarar vi vilka faktorer som spelar roll i valet mellan on-premise, hybrid eller Cloud.

Kostnader: prisvärd eller stor investering?

Vid utbyggnad eller köp av nya servrar (on-premise) förväntas ofta stora kostnader på kort sikt. Efter köpet är frågan alltid om den köpta kapaciteten uppfyller önskade krav. Det kan vara så att användarna kräver mer av systemet än vad som är möjligt. Vid en sådan tidpunkt togs ett felaktigt beslut genom att erbjuda för få resurser. Hade det inte varit bättre att välja en molnlösning?

Kostnaderna för att arbeta i molnet är mycket tydligare och mer transparenta. Vid användning av servertjänster från både privata och icke-privata är priserna redan kända i förväg. Användaren betalar ett belopp på månadsbasis, vilket kan variera beroende på mängden resurser som köpts. Med en hybridlösning används både on-premise och molnmiljöer. Data lagras både lokalt och i molnet. Fördelen med detta är att data snabbt är tillgänglig lokalt och även kan lagras på en säker plats för exempelvis backup. Nackdelen är dock att en hybridlösning medför merkostnader.

Underhåll

I en lokal miljö hanterar du servrarna lokalt. Dessa servrar är regelbundet beroende av bra underhåll. Programvaran måste uppdateras i tid och licenserna måste revideras då och då. Hårdvaran blir snabbt föråldrad och måste uppfylla de senaste kraven. Inte bara inköpet utan även underhållet medför en hel del kostnader. Även om infrastrukturen förblir densamma, minskar inte kostnaderna att byta ut maskiner.

Med molnlösningar är du inte beroende av licenser, mjukvara och hårdvara. Molntjänstleverantören ansvarar för drift av servrar och underhåll. Du betalar endast för att använda tjänsterna. För en hybridlösning måste även lokala servrar underhållas. Antalet lokala servrar i en hybridlösning kan skilja sig från en fristående lokal miljö. Till exempel, i en hybridmiljö, kan datalagring delas upp mellan den lokala och molnmiljön.

Skalbarhet

Lokala miljöer är rimligt skalbara genom att lägga till ytterligare resurser till den befintliga infrastrukturen. Det kan dock vara svårare att trappa ner på grund av den förväntade instabiliteten. Företag med lokala servrar måste därför överväga eventuell skalbarhet vid köp.

Molnlösningar är lättare att skala. Molnleverantörerna har många resurser tillgängliga, vilket gör att de enkelt kan skalas. När en användare behöver färre resurser kan användaren enkelt justera prenumerationen. En hybridlösning är också skalbar. På molnsidan, som nämnts ovan, är bytet enkelt. Den korrekta fördelningen måste dock beaktas, det vill säga båda dataströmmarna.

Säkerhet

Vissa företag tvivlar på säkerheten för molnlösningar. De vill ha servrarna lokalt. Säkerheten på lokala servrar verkar alltid vara välorganiserad. Du ansvarar för all trafik inom organisationen. Men är all data ordentligt skyddad mot oönskade användare? Användare ska till exempel inte kunna logga in överallt och serverrum måste stängas. Säkerheten för molnlösningar garanteras av en säker anslutning som upprättas från servern. Serverrummen är säkrade och därför pålitliga. I hybridmiljöer måste du hantera ytterligare säkerhetskrav. Eftersom datan lagras både lokalt och i molnet är det nödvändigt att skydda data bättre.

Sammanfattningsvis

För att svara på frågan: On-premise, hybrid eller Cloud? Det går inte att ge ett entydigt svar. Om du arbetar på ett litet företag med ett begränsat antal anställda spridda över hela Nederländerna kan det vara mer intressant att arbeta helt i molnet. Men ett större företag som har anställda på en fast plats kan ha större nytta av en lokal lösning. Det är därför olika per företagsstorlek och ambition vilken lösning som är mest lämplig.

Vill du prata mer IT eller IT-kompetensförsörjning? Kontakta oss så pratar vi vidare.

Nyheter

Utvalda

Contact

Kontakta oss idag

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.