Information om 24-månadersregeln i uthyrningslagen

Publicerad 10-07-2024

Här har vi på Linden-IT samlat de tio vanligaste frågorna om 24-månadersregeln. Regelverket är helt nytt och vi vill hjälper gärna dig att navigera i de nya reglerna. På den här sidan hittar du nyttig och viktig information om 24-månadersregeln i uthyrningslagen: bakgrunden, svar på vanliga frågor, och hur den viktiga placeringstiden räknas fram. Om du inte får svar på dina frågor, är du givetvis välkommen att kontakta oss för hjälp.

Kort om 24-månadersregeln: Regeln trädde i kraft den 1 oktober 2022 och innebär att en inhyrd konsult som arbetat sammanlagt mer än 24 månader under en 36-månadersperiod ska erbjudas anställning hos kundföretaget, eller att kundföretaget betalar en ersättning istället.

Vilka omfattas av reglerna: Regeln gäller för arbetstagare som är anställda av uthyrande företag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.

Vanliga frågor:

  1. Vad händer om kundföretaget inte vill erbjuda en tillsvidareanställning? Kundföretaget kan istället betala en ersättning motsvarande två månadslöner. Om konsulten omfattas av ett kollektivavtal för arbetare där huvudavtalet gäller, ska ersättningen motsvara tre månadslöner.
  2. Omfattas egenföretagare/uppdragstagare av 24-månadersregeln? Nej, konsulter som hyr ut sig själva via eget bolag omfattas inte.
  3. Vem ansvarar för regeln vid inhyrning i flera led? Slutkunden som har arbetsledning och kontroll ansvarar för att följa 24-månadersregeln.
  4. Hur beräknas placeringstid vid tillfällig inhyrning? Endast de dagar som den inhyrda arbetstagaren arbetar räknas som placeringstid.
  5. När ska kundföretaget erbjuda tillsvidareanställning eller betala ersättning? Erbjudandet eller betalningen ska ske senast en månad efter att arbetstagaren arbetat 24 månader under en 36-månadersperiod.
  6. Omfattas entreprenaduppdrag av 24-månadersregeln? Nej, regeln gäller endast arbetstagare som hyrs ut under kundföretagets kontroll och ledning.
  7. Räknas tid arbetad för olika bemanningsföretag på samma driftsenhet som placeringstid? Ja, placeringstid ackumuleras även om den inhyrda arbetstagaren har varit anställd hos olika bemanningsföretag.
  8. Hur beräknas placeringstid generellt? All tid som den inhyrda arbetstagaren arbetar hos kundföretaget räknas som placeringstid.
  9. Hur ska ersättningen betalas ut? Kundföretaget betalar ersättningen, som behandlas som lön med skatteavdrag och arbetsgivaravgifter, men den är inte pensions- eller semesterlönegrundande.
  10. Hur påverkar frånvaro placeringstiden? Arbetstagaren anses vara placerad även under giltig frånvaro, som sjukdom eller föräldraledighet, upp till maximalt 35 dagar per frånvaroperiod. Placeringstiden avbryts om inhyrningen avslutas eller avbokas.

För mer detaljer och information, kontakta Linden-IT.

 

*” anger obligatoriska fält

Nyheter

Utvalda

Contact

Kontakta oss idag

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.