Evidensbaserad rekrytering kan leda till framgångsrika anställningar

Publicerad 12-03-2024

IT-bemanning och rekrytering utgör en central roll i skapandet av framgångsrika och välmående organisationer. Att anställa rätt person för rätt position är avgörande för företagets produktivitet och utveckling. Evidensbaserad rekrytering representerar en förändring av spelreglerna inom rekryteringsmetoder. Genom att införa vetenskapligt grundade metoder för bedömning och urval av kandidater.

Vad är evidensbaserad rekrytering?
Evidensbaserad rekrytering tar hänsyn till relevanta faktorer som kompetenser, erfarenheter och personlighet för att bedöma en persons arbetsprestation, till skillnad från traditionell rekrytering. Genom att använda dessa faktorer för att bedöma kandidaternas lämplighet för jobbet kan organisationer säkerställa att de väljer den mest lämpliga personen för anställningen. Evidensbaserad rekrytering fokuserar på att använda vetenskapligt säkerställda metoder vid urval och bedömning av kandidater. Det inkluderar att definiera krav för urvalet och välja urvalsmetoder baserade på objektiva data och testresultat. Denna rekryteringsmetod används istället för att förlita sig på magkänsla och tidigare erfarenheter.

Hur fungerar evidensbaserad rekrytering?

1. Krav/jobbanalys: Arbetsgivaren måste noggrant definiera de kompetenser, färdigheter och egenskaper som är nödvändiga för den specifika tjänsten.

2. Insamling av data: Under rekryteringsprocessen samlas data in om kandidaterna. Man tar hänsyn till erfarenheter, potential och färdigheter genom vetenskapligt validerade tester och strukturerade intervjuer.

3. Analys av data: Kandidaternas prestationer och potential poängsätts utifrån en fördefinierad poängskala, vilket möjliggör en objektiv och rättvis utvärdering av vilka kandidater som uppfyller kriterierna för den aktuella tjänsten.

4. Beslutsfattande: Den insamlade evidensen används för att fatta beslut om vilka kandidater som uppfyller kraven, baserat på objektiva kriterier.

Varför välja evidensbaserad rekrytering?

1. Bättre träffsäkerhet: Evidensbaserad rekrytering kan identifiera relevanta kompetenser och egenskaper för en specifik arbetsplats. Det kan öka möjligheten att hitta rätt person och minska risken för felrekryteringar.

2. Mer objektiva och rättvisa beslut: Evidensbaserad rekrytering kan minska påverkan av fördomar och förutfattade meningar. Detta möjliggörs genom användning av data som evidens, vilket skapar förutsättningar för objektiva bedömningar av kandidater.

3. Minskad personalomsättning: En framgångsrik matchning mellan kandidat, roll och arbetsplats minskar risken för att förlora personal. Det kan spara tid och resurser samtidigt som det bidrar till en trivsam arbetsmiljö.

För den som står inför en rekrytering är det värt att överväga en evidensbaserad rekryteringsmetod. Kombinationen av evidens och vetenskapliga metoder kan vara avgörande för företagets framgång. Linden-IT, med lång erfarenhet inom rekrytering och bemanning, står till tjänst för att hjälpa företag som söker IT-personal.

Ta kontakt med oss direkt om du vill veta mer om hur vi arbetar med IT-bemanning eller IT-rekrytering.

Nyheter

Utvalda

Contact

Kontakta oss idag

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.