Därför är kandidatupplevelsen A och O

Publicerad 13-07-2023

Därför är kandidatupplevelsen A och O!

På dagens IT-arbetsmarknad har kandidaten makten. Företag som har detta i åtanke har en fördel när konkurrensen blir tuffare. Att bara publicera en jobbannons och hoppas på att rätt kandidat ska hitta dit är inte längre en framgångsrik strategi. Istället är det viktigt att integrera en positiv kandidatupplevelse i företagets arbetsgivarvarumärke för att öka chanserna att attrahera kompetent personal till verksamheten och få ett ”Ja!” från kandidaten.

Den traditionella modellen där arbetsgivare har all makt och kandidaterna är passiva har förändrats. Idag söker kandidaterna inte bara efter en anställning, de söker efter en meningsfull karriär och en arbetsplats där de kan trivas och växa. Det är därför avgörande att arbetsgivare skapar en positiv upplevelse för kandidaterna genom hela rekryteringsprocessen.

Kandidat blir ambassadör

Kandidaten för med sig sin upplevelse från mötet med företaget, oavsett om de blir anställda eller inte. Varje kandidat kan påverka företagets framtid som medarbetare, kund eller ambassadör. Word-of-mouth kan både gynna och skada företagets varumärke. Genom att ge kandidaten en inbjudande och motiverande upplevelse redan i början av rekryteringsprocessen kan det främja hela verksamheten. En positiv attityd från den nyanställda vid onboarding bidrar till högre arbetsmoral och ökad produktivitet.

Vad är ”kandidatupplevelse” egentligen?

Kandidatupplevelsen är de känslor och uppfattningar som kandidaten har under varje steg av rekryteringsprocessen, inklusive jobbansökan, intervju, feedback och eventuell onboarding. För att förbättra kandidatupplevelsen behöver dessa steg utvärderas och optimeras.

Många kandidater har redan en uppfattning om företaget innan de ens ansöker. Genom tidigare kontakter med företaget har de fått en bild av det. Recensioner och feedback från kunder, anställda och tidigare kandidater är värdefulla för att förstå vad som är viktigt för dem som är engagerade i företaget och för att identifiera förbättringsområden. Genom att bygga upp arbetsgivarvarumärket kring dessa värderingar och kommunicera dem tydligt och genuint kan företaget attrahera rätt kandidater och säkerställa att företagets budskap och interna medarbetarupplevelse stämmer överens.

Det är viktigt att det företaget kommunicerar till kandidaterna speglar företagets värderingar och att detta återspeglas på alla plattformar och i den interna medarbetarupplevelsen. Det handlar om att skapa en samstämmighet mellan det företaget säger och det som upplevs av kandidaterna, både externt och internt.

Tips för en maxad kandidatupplevelse!

  • Optimera ansökningsprocessen: Keep it simple! Satsa på en smidig användarupplevelse som gör det enkelt för kandidaten att ansöka. Krångliga system kan skapa frustration som kan leda till att ni tappar kandidater.
  • Var informativ och kommunikativ hela vägen: Du vill inte tappa kandidater på grund av otydlig information och missar i kommunikationen. Börja därför direkt vid första kontakt att informera kandidaten om nästa steg i processen så att kandidaten vet vad som väntar. Visa att du finns tillgänglig om det dyker upp frågor vid senare tillfälle.
  • Återkoppla till kandidater: Att ge återkoppling är A och O för en viktig kandidatupplevelse, oavsett om det är ett ”nej tack” mejl eller ett ”grattis du har gått vidare i rekryteringsprocessen” mejl. Samtliga kandidater önskar feedback och återkoppling på tjänster som de har ansökt till.
  • Fördomsfri rekrytering: Sträva alltid efter att hela tiden arbeta och skapa en fördomsfri rekrytering som främjar månglad, kön, ålder och etnicitet. Låt inte omedvetna fördomar komma upp till ytan under rekryteringsprocessen. Ett tips är att arbeta med kompetensbaserad rekrytering.
  • Pre-boarding och onboarding: Kandidatupplevelsen slutar inte när kandidaten har signerat anställningsavtalet. Lägg tid på en lyckad pre-boarding och onboarding som säkerställer att den nyanställde snabbt kommer på banan och känner sig motiverad inför sin nya roll och arbetsuppgifter.

Lycka till med att skapa en maxad kandidatupplevelse!

Välkommen att ta kontakt med Linden-It om du har några frågor, slå oss en signal eller sänd en e-post till info@linden-it.se

Nyheter

Utvalda

Contact

Kontakta oss idag

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.