4 sätt att boosta engagemanget på jobbet!

Publicerad 03-06-2024

Vill du öka dina medarbetares engagemang för jobbet? Här kommer fyra strategier som får dig att lyckas.

Människor som är engagerade i sitt arbete presterar bättre på jobbet. Det konstaterar flera forskare, bland annat Dorie Clark och Alexis Redding som forskar och undervisar vid Harvard, i en artikel i Harvard Business Review.

Författarna påpekar att ett starkt engagemeng till stor del beror på att de anställda delar ledningens tro på enighet kring företagets syfte och mål. Men det är också viktigt att medarbetarna känner sig uppmärksammade och värdesatta: att deras synpunkter verkligen beaktas. Detta menar författarna dock kan vara en utmaning i dagens hybridarbetsmiljö. Hur säkerställer du att dina medarbetare inte bara känner sig som en anonym ruta i ett opersonligt Teamsmöte?

I grund och botten har författarna brutit ner det i fyra strategier för att medarbetare ska känna sig sedda, hörda, värdefulla och uppmuntrade.

Se dina medarbetare

Ingen vill känna sig som en utbytbar mutter i en stor maskin. Att bygga en kultur präglad av tillhörighet är avgörande för verksamheten: både för att behålla nuvarande talanger och för att locka nya, menar författarna.

Lyssna på dina medarbetare

Enligt författarna är det vanligt att medarbetare som försöker få gehör för sina idéer ignoreras. Detta kan delvis bero på strukturella hinder, säger de – kanske har idésprutans närmaste chef inte befogenhet att agera på förslagen och genomföra förändringar? Att ändra strukturer är svårt men inte omöjligt – och i detta fall nödvändigt för engagemanget på arbetsplatsen.

Visa dina medarbetare att de är värdefulla

Anser du, som ledare, att du visar tillräcklig uppskattning för dina medarbetares insatser? Troligen gör du inte det, enligt Dorie Clark och Alexis Redding i Harvard Business Review. Forskning visar att chefer ofta överskattar mängden beröm de ger sina anställda. Så oavsett hur mycket du tror att du berömmer dem, gör det ännu mer.

Uppmuntra och utveckla dina medarbetare’

Många chefer är duktiga på att ge sina medarbetare uppskattning för omedelbara prestationer, skriver artikelförfattarna. Till exempel: ”Bra jobbat med rapporten!” eller ”Vilken fantastisk pitch du gjorde för kunden!”

Men uppmuntran går djupare än så. För att verkligen stärka och utveckla en medarbetare krävs ett genuint engagemang i deras mål, både för nuvarande och framtida roller. Finns det arbetsuppgifter i organisationen som kan hjälpa medarbetaren att utveckla sina färdigheter inom ett önskat område? Utbildningar som kanske inte är nödvändiga för deras nuvarande roll, men som kan vara värdefulla på lång sikt? Denna typ av investeringar kan, enligt Clark och Redding, ge mångdubbla avkastningar.

Emma Idman
Talent & HR Manager
Nyheter

Utvalda

Contact

Kontakta oss idag

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.